[:en]

 परिचय : संस्थाको बारेमा संक्षिप्त जानकारी

welcome to chameli saccos .

It is the pioneer of the microfinance service providers of Nepal based on collateral free loan and women exclusive clients. It initiated Self-help Banking Program (SBP), a microfinance program. Since then it concentrated mainly on the capacity building of women . From the year 2013 it decided to shift its focus to the activities like providing training on various facets of microfinance and cooperatives based on their staff and clients need, conducting researches on microfinance related problems and issues.

CHAMELI has now reset its mission on strengthening the microfinance sector in Nepal, serving the sector as the apex level organization focusing specially on developing CHAMELI as the national level institute of microfinance and cooperative. It vows to work with microfinance and cooperative . It aims to provide high-quality, demand- driven, affordable training to the microfinance member to build up their capacities to serve the rural market.

Bharat sah

Chief executive officer

राम प्रताप साह
राम प्रताप साहअध्यक्ष
लक्ष्मण साह कलवार
लक्ष्मण साह कलवारउपाध्यक्ष
भरत साह कलवार
भरत साह कलवारमहा प्रबन्धक

Announcement

News

Carrier

Report

[:ne]

 परिचय : संस्थाको बारेमा संक्षिप्त जानकारी

चमेली saccos मा स्वागत छ।

यो संपार्श्विक मुक्त ऋण र महिला विशेष ग्राहकहरूमा आधारित नेपालको लघुवित्त सेवा प्रदायकहरूको अग्रगामी हो। यसले सेल्फ हेल्प बैंकिङ कार्यक्रम (SBP) को सुरुवात गर्यो, एक लघुवित्त कार्यक्रम। त्यसयता यसले मुख्यतया महिलाको क्षमता निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । सन् २०१३ देखि नै लघुवित्तका विभिन्न पक्ष र सहकारीलाई कर्मचारी र ग्राहकको आवश्यकताका आधारमा तालिम दिने, लघुवित्त सम्बन्धी समस्या र समस्याको बारेमा अनुसन्धान गर्ने जस्ता गतिविधिमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको छ ।

चमेलीले अब नेपालमा लघुवित्त क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने आफ्नो मिशनलाई पुन: स्थापित गरेको छ, चमेलीलाई राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्त र सहकारी संस्थाको रूपमा विकास गर्नमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्दै शीर्ष स्तरको संस्थाको रूपमा यस क्षेत्रलाई सेवा दिइरहेको छ। यसले लघुवित्त र सहकारीसँग काम गर्ने वाचा गरेको छ । यसले लघुवित्तका सदस्यहरूलाई उच्च गुणस्तरीय, मागमा आधारित, किफायती तालिम उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ग्रामीण बजारलाई सेवा दिनको लागि आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

Bharat sah

Chief executive officer

राम प्रताप साह
राम प्रताप साहअध्यक्ष
लक्ष्मण साह कलवार
लक्ष्मण साह कलवारउपाध्यक्ष
भरत साह कलवार
भरत साह कलवारमहा प्रबन्धक

Announcement

News

Carrier

Report

[:]